Prostějovská Uzlovačka 2019

3. 3. 2019

V sokolovně v Mostkovicích proběhla Prostějovská uzlovačka, kterou pořádá SDH Domamyslice ve spolupráci se sporcentrem – DDM Prostějov. Naším úkolem na této soutěži je uvázat v co nejlepším čase pět různých uzlů (tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačku, lodní smyčku a úvaz na proudnici). Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci – jednotlivci nebo pěti členná družstva a starší žáci – jednotlivci nebo pěti členná družstva .

Soutěže se nás zúčastnilo třináct. V pěti členném týmu mladších i starších žáků a tři z nás šli jen v kategoriích jednotlivců. Tým mladších žáků obsadil 8. místo, tým starších žáku 9. místo a v soutěži jednotlivců nejlepší z mladších žáků byl na 29. místě a ze starších žáků na 21. místě.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

10. března 2019
Výjezd 10:15
V Počtu 2+6
Návrat na základnu 12:21
Odstranění dvou stromů, jeden hrozil svým nakloněním pádem na komunikaci a most přes říčku Romži. Druhý strom svými větvemi zasahoval do drátu venkovních rozvodu elektrické sítě a v případe pádu hrozilo poškození nemovitosti na ulici Olomoucká. Na pokyn starosty obce byly oba stromy odstraněny a uklizeny z ulice.