TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

30. září 2019  
Výjezd: 14:16
V Počtu: 5
Návrat na základnu: 14:53

Ve spolupráci s JPO I stanice Prostějov, jsme zajistili zastavení dopravy a pomohli po rozřezání stromu s jehoodklizení mimo vozovku s následným úklidem a zprovozněním komunikace. Při cestě zpět na zbrojnici jsme provedli monitoring našeho katastru.