SDH a JSDH Držovice
JSDH (Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Držovice) je zařazena v požárním poplachovém plánu Olomouckého kraje jako JPO V evid. číslo 713 253

JPO V je jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva, do desíti minut o zmenšeném  početním stavu. Družstvo se skládá z velitele a dalších tří hasičů (1+3)
.
Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.


Při zásahu

a)  zdolávají požáry,

b)  provádí záchranné a likvidační práce,

c)  podílí se na evakuaci obyvatel,

d)  podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,

e)  podílí se na na varování obyvatel,

f)  podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,

g)  podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.


    Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.