SDH a JSDH Držovice
Na základě potřeby je prováděno technické ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. To se provádí v Olomouckém kraji zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V ostatních krajích České republiky probíhá tato zkouška obvykle ve 12.00 hodin. O zkoušce jsou obyvatelé obvykle informováni z hromadných informačních prostředků.
Rotační siréna
Elektronická siréna
Verbální informace „Zkouška sirén“          
[Varování][Požární poplach][Zkouška sirén]