SDH a JSDH Držovice
Almanach je dostupný ve formátu PDF zde.
Vážení spoluobčané,
při příležitosti 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Držovicích vydává základní organizace tuto
publikaci, která chce všem hasičům a jejich pří­znivcům přiblížit záslužnou práci členů tohoto hasičského sboru od
jeho zalo­žení v roce 1892 až do současnosti. Je i památníkem všech zakládajících členů sboru a poděkováním
všem, kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné době stále pracují. Pokračují tak v záslužné práci
předchozích generací, v práci svých otců a dědů.