Archiv autora: MiPro

9.8.2021 – Technická pomoc sršní hnízdo v dutině stromu u domu, seniorka 82 let

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Držovice, ul. Olomoucká č.p. 240/228

Výjezd:  09:43    DA Avia  v počtu 1+3

Příjezd na základnu: 10:10

Hnízdo sršní se nacházelo v dutině staré hrušně, ve dvorním traktu v blízkosti nemovitosti. Po domluvě s majitelkou
jsme přistoupili k pokácení stromu, rozřezání, vybrání a následné likvidaci hnízda.

 

5.1.2021 Požár OA

Držovice – směr Vrbátky, požár osobního auta u hromady řepy???

Po výjezdu bylo vysílačkou operačním důstojníkem upřesněno že místo zásahu je na polním letišti u Vrbátek.

Výjezd: 16:32 DA Avie v počtu 1+6, návrat na zbrojnici 17:05

na místě již HZS OL- ÚO Prostějov a PČR

 

17.11.2020. Ostatní pomoc

Čištění a zprůchodnění koryta řeky Romže od naplavenin po zvýšené hladině z 14.10.2020 v úseku katastru obce Držovice.

Oznámení a zahájení činnosti 9:03     DA Avie     1+5         konec 10:31

 

 

14.10.2020. Ostatní pomoc

Monitoring vodních toků na katastru obce Držovice.

Členové jednotky v pravidelných intervalech po celou noc prováděli kontrolu stavů vodních toků na katastru obce Držovice.
Kontroly probíhaly na Českém potoce, Vykličce a Romži, kontroloval se vzestup hladin, čistota koryta od naplavenin, propustnost pod mosty a možnost rozlití z koryt u nízkých břehů.

Ohlášení a výjezd 19:57  DA Ford   1+6     ukončení činnosti 15.10. 2020 v 8:00

Taktické cvičení – palírna U Zeleného stromu

16. listopadu 2018 16:09
Výjezd jednotky 16:12
v počtu 1+9
návrat na základnu 17:19
Taktické cvičení na požár nízké budovy a vyhledávání osob.                            Areál palírny U Zeleného stromu.

Zúčastněné jednotky: JPO Prostějov-Vrahovice, Mostkovice, Domamyslice, Krasice, Žešov, Držovice.