Archiv rubriky: Výjezdy JPO

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

30. září 2019  
Výjezd: 14:16
V Počtu: 5
Návrat na základnu: 14:53

Ve spolupráci s JPO I stanice Prostějov, jsme zajistili zastavení dopravy a pomohli po rozřezání stromu s jehoodklizení mimo vozovku s následným úklidem a zprovozněním komunikace. Při cestě zpět na zbrojnici jsme provedli monitoring našeho katastru.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

16. července 2019  
Výjezd: 16:20
V Počtu: 4
Návrat na základnu: 16:49

Na žádost místostarostky jsme vyjeli na ulici Gorkého k nakloněnému stromu ( po deštích povolil kořenový systém a hrozil případný pád do komunikace). Strom ( Jalovec ) byl pokácen a odstraněn mimo komunikaci.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

1. července 2019  
Výjezd: 16:45
V Počtu: 7
Návrat na základnu:

17:40

Na katastru obce Držovice po proběhlé bouřce a větrné smršti jsme zasahovali při odstraňování následků:

  1. ulice U cihelny nad číslem 45 směrem ke garážím spadlý strom přes cestu
  2. silnice Držovice Olšany u Prostějova, dvě zlomené větve
  3. silnice III/44932 Držovice – Vrahovice popadané větve
  4. silnice Olomoucká u kruhového objezdu, strom u cesty

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ19. června 2019  
Výjezd: 22:10 
V Počtu: 10
Návrat na základnu: 1:00

ORP ÚO Prostějov byl vyhlášen povodňový stav na říčce Český potok. Pro seznámení se ze situací na toku před naším katastrem ,jsme odjeli na obhlídku do Smržic. Tam jsme od místního velitele dostali podrobnou situační zprávu a viděli jaký je skutečný stav na toku v prostoru Smržic. Po poradě se starostou obce Držovice panem Jaroslavem Studeným přešla jednotka ze stavu pozorování do aktivní činnosti při uvolňování koryta řeky ( převážně v místech mostů a zúžení profilu říčky). Postupovali jsme po toku a postupně uvolňovali ucpaná místa, takto jsme na čele vlny prošli celým naším katastrem cca 3,4 km, až k železniční mu mostu na trati Prostějov – Olomouc v místní části Vrahovice.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

10. března 2019
Výjezd 10:15
V Počtu 2+6
Návrat na základnu 12:21
Odstranění dvou stromů, jeden hrozil svým nakloněním pádem na komunikaci a most přes říčku Romži. Druhý strom svými větvemi zasahoval do drátu venkovních rozvodu elektrické sítě a v případe pádu hrozilo poškození nemovitosti na ulici Olomoucká. Na pokyn starosty obce byly oba stromy odstraněny a uklizeny z ulice.

DOPRAVNÍ NEHODA – TŘÍ VOZIDEL ULICE OLOMOUCKÁ

28. února 2019
Výjezd 14:34
V Počtu 1+5
Návrat na základnu 14:59
Křižovatka ulic Olomoucká, Fibichova a Smržická. Po příjezdu na místo dopravní nehody jsme na příkaz velitele zásahu prováděli řízení dopravy do příjezdu a převzetí Policií ČR. Spolupráce s HZS Prostějov, JSDH Prostějov – Vrahovice a Policie ČR.