Archiv rubriky: Výjezdy JPO

9.8.2021 – Technická pomoc sršní hnízdo v dutině stromu u domu, seniorka 82 let

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Držovice, ul. Olomoucká č.p. 240/228

Výjezd:  09:43    DA Avia  v počtu 1+3

Příjezd na základnu: 10:10

Hnízdo sršní se nacházelo v dutině staré hrušně, ve dvorním traktu v blízkosti nemovitosti. Po domluvě s majitelkou
jsme přistoupili k pokácení stromu, rozřezání, vybrání a následné likvidaci hnízda.

 

5.1.2021 Požár OA

Držovice – směr Vrbátky, požár osobního auta u hromady řepy???

Po výjezdu bylo vysílačkou operačním důstojníkem upřesněno že místo zásahu je na polním letišti u Vrbátek.

Výjezd: 16:32 DA Avie v počtu 1+6, návrat na zbrojnici 17:05

na místě již HZS OL- ÚO Prostějov a PČR

 

28.12.2020 Požár oa

Držovice – sjezd z D 46 od Olomouce k Tesku kouř z kapoty vozidla – Ford Focus combi.

Výjezd: 15.49  DA Avie v počtu 1+4  DA Ford v počtu 1+2, návrat na zbrojnici 16.10

na místě již HZS OL, ÚO Prostějov a PČR

17.11.2020. Ostatní pomoc

Čištění a zprůchodnění koryta řeky Romže od naplavenin po zvýšené hladině z 14.10.2020 v úseku katastru obce Držovice.

Oznámení a zahájení činnosti 9:03     DA Avie     1+5         konec 10:31

 

 

14.10.2020. Ostatní pomoc

Monitoring vodních toků na katastru obce Držovice.

Členové jednotky v pravidelných intervalech po celou noc prováděli kontrolu stavů vodních toků na katastru obce Držovice.
Kontroly probíhaly na Českém potoce, Vykličce a Romži, kontroloval se vzestup hladin, čistota koryta od naplavenin, propustnost pod mosty a možnost rozlití z koryt u nízkých břehů.

Ohlášení a výjezd 19:57  DA Ford   1+6     ukončení činnosti 15.10. 2020 v 8:00

4.9.2020 Technická pomoc

Držovice ul. Olomoucká    sršni nalétávají do bytu dírou z nefunkčního komínu, malé děti doma.

Výjezd jednotky 13.13 DA Avie 31 v počtu 1+3, návrat 14.54

Spolupráce z HZS ÚO Prostějov.

Požár- Hořící kompostér

29. února 2020  
Výjezd: 20:55
V Počtu: 1+7
Návrat na základnu: 21:48

Po příjezdu na místo MU byla již provedena lokalizace a probíhala likvidace jednotkou HZS Prostějov, po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

30. září 2019  
Výjezd: 14:16
V Počtu: 5
Návrat na základnu: 14:53

Ve spolupráci s JPO I stanice Prostějov, jsme zajistili zastavení dopravy a pomohli po rozřezání stromu s jehoodklizení mimo vozovku s následným úklidem a zprovozněním komunikace. Při cestě zpět na zbrojnici jsme provedli monitoring našeho katastru.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

16. července 2019  
Výjezd: 16:20
V Počtu: 4
Návrat na základnu: 16:49

Na žádost místostarostky jsme vyjeli na ulici Gorkého k nakloněnému stromu ( po deštích povolil kořenový systém a hrozil případný pád do komunikace). Strom ( Jalovec ) byl pokácen a odstraněn mimo komunikaci.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

1. července 2019  
Výjezd: 16:45
V Počtu: 7
Návrat na základnu:

17:40

Na katastru obce Držovice po proběhlé bouřce a větrné smršti jsme zasahovali při odstraňování následků:

  1. ulice U cihelny nad číslem 45 směrem ke garážím spadlý strom přes cestu
  2. silnice Držovice Olšany u Prostějova, dvě zlomené větve
  3. silnice III/44932 Držovice – Vrahovice popadané větve
  4. silnice Olomoucká u kruhového objezdu, strom u cesty

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ19. června 2019  
Výjezd: 22:10 
V Počtu: 10
Návrat na základnu: 1:00

ORP ÚO Prostějov byl vyhlášen povodňový stav na říčce Český potok. Pro seznámení se ze situací na toku před naším katastrem ,jsme odjeli na obhlídku do Smržic. Tam jsme od místního velitele dostali podrobnou situační zprávu a viděli jaký je skutečný stav na toku v prostoru Smržic. Po poradě se starostou obce Držovice panem Jaroslavem Studeným přešla jednotka ze stavu pozorování do aktivní činnosti při uvolňování koryta řeky ( převážně v místech mostů a zúžení profilu říčky). Postupovali jsme po toku a postupně uvolňovali ucpaná místa, takto jsme na čele vlny prošli celým naším katastrem cca 3,4 km, až k železniční mu mostu na trati Prostějov – Olomouc v místní části Vrahovice.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

10. března 2019
Výjezd 10:15
V Počtu 2+6
Návrat na základnu 12:21
Odstranění dvou stromů, jeden hrozil svým nakloněním pádem na komunikaci a most přes říčku Romži. Druhý strom svými větvemi zasahoval do drátu venkovních rozvodu elektrické sítě a v případe pádu hrozilo poškození nemovitosti na ulici Olomoucká. Na pokyn starosty obce byly oba stromy odstraněny a uklizeny z ulice.

DOPRAVNÍ NEHODA – TŘÍ VOZIDEL ULICE OLOMOUCKÁ

28. února 2019
Výjezd 14:34
V Počtu 1+5
Návrat na základnu 14:59
Křižovatka ulic Olomoucká, Fibichova a Smržická. Po příjezdu na místo dopravní nehody jsme na příkaz velitele zásahu prováděli řízení dopravy do příjezdu a převzetí Policií ČR. Spolupráce s HZS Prostějov, JSDH Prostějov – Vrahovice a Policie ČR.