JSDH

Požární poplachový plán

JSDH (Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Držovice) je zařazena v požárním poplachovém plánu Olomouckého kraje jako JPO V                    (evid. číslo 713 253)

JPO V je jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva, do desíti minut o zmenšeném  početním stavu. Družstvo se skládá z velitele a dalších tří hasičů (1+3).

Výjezdy jednotky Držovice

Cvičení jednotky