Soustředění 2019

V termínu 9. – 12. května uspořádaly vedoucí kolektivu mladých hasičů soustředění pro svoje svěřence. Hlavním cílem soustředění bylo připravit naše Soptíky na jarní kolo hry Plamen. Jedna z našich mladých hasiček se připravuje na získání odznaku odbornosti kronikáře. Její první příspěvek shrnuje průběh soustředění.

„Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme se vydali na naše první společné hasičské soustředění do Hraničních Petrovic. Všichni jsme se těšili. Sraz před hasičkou byl ve čtyři hodiny, naposledy jsme zamávali rodičům a odjeli vstříc našemu soustředění.

Po příjezdu jsme se ubytovali a dostali první večeři. Byl sestaven denní program a všichni jsme očekávali náš první trénink.

Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme trénovali. Volno jsme trávili na pokojích nebo venku. Na návštěvu za námi v sobotu přijeli mladí hasiči z Moravského Berouna. Čas odjezdu se rychle blížil. V sobotu jsme měli poslední trénink a v neděli odjížděli domů.

Všem se nám zde líbilo a domluvili jsme se, že bychom to rádi příští rok zopakovaly.  Doufáme, že nás naši vedoucí opět vezmou příští rok na nové a delší soustředění.“

Za kolektiv mladých hasičů Lenka V. (12 let)

SDH Držovice děkuje za poskytnutí prostor a materiálnímu zajištění obci Hraničné Petrovice, SDH Hraničné Petrovice, FC Hraničné Petrovice a za zajištění autobusové dopravy panu Jaroslavu Studenému. Soustředění bylo spolufinancováno Olomouckým krajem.