Kolektiv mladých hasičů

V roce 2016 jsme obnovili tradici a byl založen kolektiv mladých hasičů pod názvem „SOPTÍCI“. Práce s dětmi je nedílnou součástí SDH. Kolektiv se schází jednou týdně, kde děti rozvíjí své znalosti i sportovní dovednosti a připravují se na soutěže s hasičskou tématikou. Pravidelně jezdíme na jarní i podzimní kola celostátní hry PLAMEN. V současné době navštěvuje kroužek mladých hasičů 29 dětí. Členové kolektivu mladých hasičů se schází v hasičské zbrojnici každý pátek od 16:30 a rádi mezi sebe přivítají další kamarády a kamarádky, kteří by se chtěli zapojit do činnosti mladých hasičů.

Aktuality