Almanach

Vážení spoluobčané,
při příležitosti 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Držovicích vydává základní organizace tuto publikaci, která chce všem hasičům a jejich pří­znivcům přiblížit záslužnou práci členů tohoto hasičského sboru od jeho zalo­žení v roce 1892 až do současnosti. Je i památníkem všech zakládajících členů sboru a poděkováním všem, kteří po celá léta ve sboru pracovali a v současné době stále pracují. Pokračují tak v záslužné práci předchozích generací, v práci svých otců a dědů.

Almanach je dostupný ve formátu PDF zde