Označení členů SDH

Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se řídí podle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.

Označení členů dobrovolných jednotek stanovuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Označení členů SH ČMS – Vycházkový stejnokroj
Člen SDH
Člen SDH po 3 letech
Člen SDH po 5 letech
Člen SDH po 8 letech
Člen SDH po 10 letech
Označení funkcionářů SDH – Vycházkový stejnokroj
Vedoucí kolektivu SDH
Člen výboru, Revizor
Náměstek starosty, Velitel, Předseda revizní rady
Starosta SDH
Označení členů dobrovolných jednotek – Pracovní stejnokroj
Hasič
Starší hasič
Strojník
Technik
Velitel družstva
Zástupce velitele jednotky SDH
Velitel jednotky SDH