Historie sboru

Jednota dobrovolných hasičů byla založena v Držovicích první valnou hromadou 7. května 1892.

Zakladatelé této jednoty byli: František Ševčík; František Přikryl; František Pešák; Čeněk Kopečný; František Šindelář; Fabián Vysloužil; František Halenka; Julius Hromada; Čeněk Pospíšil; Karel Kyselý; František Přikryl a Čeněk Ševčík. Všichni jmenovaní byli členové obecního výboru. Sbor měl 30 členů činných a 15 přispívajících. Zápisné činilo jednu zlatku a pro přispívající půl krejcaru. Sbor měl toho roku dvě hlavní cvičení na zkoušku se stříkačkou.

V roce 1893 sbor pořizoval nářadí potřebné ke zdolávání ohně: vůz, lejta na vodu, žebře, sekery a háky. V roce 1908 zakoupen stroj na hašení: hydrofon a 200 metrů hadic. Stroj byl vyzkoušen starostou 21. června. Ještě týž měsíc pořízen dvoukolový vozík na drobné náčiní hasičské. Vše bylo placeno z peněz sboru a přispění spoluobčanů.

Od roku 1910 členství v XI župě hasičské v Prostějově, Vzájemné hasičské pojišťovně a přispívajícím členem invalidního fondu císaře Františka Josefa I.

Roku 1911 založena ochranná stanice první pomoci hasičského sboru poskytující ošetření při úrazech. V létě roku 1912 při cvičení sboru se žebři a se stroji, označený požár obecního domu si župní dovozce prohlédl skladiště, kdež se mu velice zamlouval náš nový druhý stroj hydrofon. Sbor byl ceněn dobře.

Roku 1931 bylo upuštěno od zakoupení motorové stříkačky z důvodu opravy zbrojnice, aby mohlo být důstojně oslaveno 40 výročí sboru, které se mělo konati v následujícím roce.

Rozpočet na opravu hasičského skladiště roku 1932 činil 28 623,54 korun. Pokud by si členové některé práce zhotovili sami měl by být menším. Cihly 10 000 kusů; 15m³ písku, dovoz domluven povozy členů, aby bylo vše levnější. Podle požadavků členů nákres zhotovil pan stavitel Nedělník.

Valné hromady se v roce 1934 účastní župní místopředseda Jan Kvapil. Uznává, že Držovice se řadí k nejlepším sborům župy.

Zhotovení dvou požárních studní ( za školou a v Hliníku) bylo dohodnuto roku 1934. Nákup motorové stříkačky proběhl v roce 1939. Sbor měl k dispozici hotovost 10 000 korun, konala se proto sbírka mezi občany. Občané darovali 7 065 korun, manželé Soldánovi darovali 2 000 korun. Po odčítání protihodnoty za starou stříkačku 2 100 korun, zaplatilo se 22 700 korun. 20. srpna 1939 za velké slávy proběhlo svěcení stříkačky.

V roce 1942 zbrojíř Jan Nedbal oznámil, že některý majetek musel být předán obci a nám zůstalo moc málo věcí.

Roku 1946 oprava isolace zdiva na hasičském skladišti. Požádána o pomoc obec, která odmítá pro nedostatek peněz. Doufáme, že za pomoci našich občanů bude částka zaplacena.

1950-1951 byl proveden soupis hasičského majetku a seznam odevzdán na MNV v Prostějově. Bylo přiděleno auto na přepravu lidí a agregátu. Provádí se reorganizace hasičstva. V každé obci se zřídí požární sbor jako výkonný orgán MNV.

V roce 1953 při sloučení Držovic s Prostějovem vznikly problémy: výstroj, obleky, hadice, opasky, vše bylo sebráno do Prostějova. To se nelíbilo místním z důvodu pomáhání při požáru všemi členy sboru. Místní hasiči chtějí pracovat samostatně, protože Prostějov se o ně vůbec nestará. Projednáním a schválením nového organizačního řádu a stanov došlo k celkovému uklidnění, čímž byla dána nová perspektiva k práci místní hasičské jednoty.

Založení družstev žen a žáků vedle družstva mužského bylo provedeno v roce 1955.

V roce 1958 byly provedeny další úpravy požární zbrojnice.

V šedesátých letech se pokračovalo v intenzivní práci. Družstva mužů i žen se zúčastnila při likvidacích požárů v cukrovaru Čelechovice a OP. Nezůstala pozadu ani péče o životní prostředí a různé akce NF.

Roku 1977 byla při opravě požární zbrojnice zazděna nová vrata, zařízen nový vodovod, položeny žlaby na odvod vody ke kanálu a opravena omítka budovy. MNV uvolnil 8 000 kčs a do práce se zapojili členové sboru sami. Rozloučili jsme se se starým okrskem do kterého patřily Smržice, Čelechovice, Studenec a Slatinky a jsme zapojeni do Městského výboru ve kterém jsou zařazeny sbory: Vrahovice, Žešov, Krasice, Čechovice, Domamyslice, a Mostkovice. Posezení na hasičské zahradě, které bylo zastřešeno, stoly, lavice, WC bylo zhotoveno v roce 1983.

Od roku 1986 vlastníme vozidlo Avia 30 DVS 12 s veškerým vybavením a pojízdný dvoukolový žebř.