O Držovicích

Držovice jsou starobylou obcí s archivně doloženými dějinami spadajícími do 12. století. Již z roku 1141 pochází první písemná zmínka o ní ze zakládací listiny olomoucké kapituly, která zde vlastnila pozemek o rozloze dvou popluží.

Naše obec se nachází v těsné blízkosti města Prostějova severovýchodním směrem na bývalé císařské silnici, která zde byla vybudována v roce 1728 a dodnes spojuje města Prostějov a Olomouc. Přes katastr obce rovněž vede rychlostní komunikace D 46 na trase Brno – Ostrava.

Významnou událostí ze současnosti Držovic je jejich osamostatnění, k němuž došlo 1. července 2006 na základě referenda občanů. Od r. 1950, kdy byly Držovice připojeny k městu Prostějov, se proces připojení a osamostatňování ještě několikrát opakoval.

S názvem obce se pojí několik legend. Nejpravděpodobněji souvisí název Držovice s osobním jménem Drž, osada patřící Držovi – Držovice, jak jej vysvětluje jazykovědec František Kopečný (1909 – 1990). Velmi oblíbeným výkladem jména naší obce je teorie o tragickém činu, ke kterému došlo v nedalekých Vrahovicích, odkud vrah z místa činu utíkal směrem na západ. Osadě, kde byl zadržen, se začalo říkat Držovice. Zločinec pak měl být usmrcen v blízké obci Smržice. Třetím vysvětlením názvu obce je skutečnost, že při jízdě s povozem z držovského kopce, který byl v minulosti podstatně vyšší a prudší, než je dnes, bylo zapotřebí pořádně držet koně na uzdě.

Od konce 19. století začali v naší obci vznikat mnohé spolky, které se podílely na utváření veřejného dění. V roce 1895 byl založen odbor Ústřední matice školské a roku 1907 Národní jednota. Velký význam mělo v roce 1873 založení Rolnické záložny jako finanční podpory sociálně slabých občanů. Poskytovala rovněž příspěvky na potřeby školy a budování kaple.

Roku 1892 vznikl Sbor dobrovolných hasičů, který přetrval dodnes. Stálici představuje také Sokol (1914), nejprve jako odbor prostějovského spolku, který se poté osamostatnil a během svého působení proslavil Držovice fotbalem a kulturistikou. Je třeba zmínit ještě založení organizace Český svaz chovatelů Držovice v roce 1965 a Český zahrádkářský svaz Držovice, který vznikl jako spolek roku 1957.