Výbor

Starosta Martin Vojáček
Jednatelka Hana Weinerová
Velitel SDH Svatopluk Kypěna
Hospodářka Marie Kypěnová
Pokladní Kamila Kobzová
Předseda revizní komise Pavlína Blažková
Člen výboru Jitka Nedbalová
Člen výboru Miroslav Prokop
Vedoucí KMH Marta Lakomá

Výbor SDH se schází minimálně jedenkrát za měsíci.

K 1. Lednu 2020 má náš sbor 94 řádně registrovaných členů.