V nebezpečí bezpečně

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje spolu s Olomouckým krajem a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policií ČR a ZZS Olomouckého kraje) zahájili spolupráci s Televizí Morava, se kterou natáčí čtyřiadvacetidílný televizní pořad s názvem V ohrožení bezpečně.

V ohrožení bezpečně – 24. díl – Povodně

V ohrožení bezpečně – 23. díl – Prevence venkovních požárů II.

V ohrožení bezpečně – 22. díl – Kontaminace vody a epidemie

V ohrožení bezpečně – 21. díl – Rozmary počasí

V ohrožení bezpečně – 19. díl – Evakuace a nouzové přežití

V ohrožení bezpečně – 18. díl – Varovné signály

V ohrožení bezpečně – 17. díl – Záchrana osob z vody a bezpečný pohyb na ledu

V ohrožení bezpečně – 16. díl – Požáry ve venkovním prostředí

V ohrožení bezpečně – 14. díl – Cvičení složek IZS

V ohrožení bezpečně – 13. díl – Dopravní nehody

V ohrožení bezpečně – 11. díl – Přenosné hasicí přístroje

V ohrožení bezpečně – 10. díl – Hlásiče kouře a detektory plyn

V ohrožení bezpečně – 9. díl – Požáry v budovách a prevence

V ohrožení bezpečně – 6. díl – Jízda záchranných složek k zásahu

V ohrožení bezpečně – 5. díl – Volání na tísňovou linku

V ohrožení bezpečně – 2. díl – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

zdroj: HZS Olomouckého kraje