SDH a JSDH Držovice
Starosta sboru
Martin Vojáček
Jednatelka sboru
Hana Weinerová
Velitel SDH
Svatopluk Kypěna
Hospodářka
Marie Kypěnová
Pokladní
Kamila Kobzová
Člen výboru
Pavel Hejč
Člen výboru
Jitka Nedbalová
Člen výboru
Miroslav Prokop
Předsedkyně revizní komise
Pavla Blažková
Výbor SDH se schází minimálně jedenkrát za měsíci.

K 1. Lednu 2018 má náš sbor 89 řádně registrovaných členů.