14.10.2020. Ostatní pomoc

Monitoring vodních toků na katastru obce Držovice.

Členové jednotky v pravidelných intervalech po celou noc prováděli kontrolu stavů vodních toků na katastru obce Držovice.
Kontroly probíhaly na Českém potoce, Vykličce a Romži, kontroloval se vzestup hladin, čistota koryta od naplavenin, propustnost pod mosty a možnost rozlití z koryt u nízkých břehů.

Ohlášení a výjezd 19:57  DA Ford   1+6     ukončení činnosti 15.10. 2020 v 8:00