17.11.2020. Ostatní pomoc

Čištění a zprůchodnění koryta řeky Romže od naplavenin po zvýšené hladině z 14.10.2020 v úseku katastru obce Držovice.

Oznámení a zahájení činnosti 9:03     DA Avie     1+5         konec 10:31