19.8.2020 Technická pomoc

Držovice, ul. Konečná   odstranění vosího hnízda nad vchodem do zahradního domku.

Výjezd jednotky 14.18  DA Avie 31 v počtu 1+3, návrat 15.11