5.5.2020 požár dopravního prostředku

ul. Konečná, u Teska –  požár motoru autojeřábu

výjezd 7.41 v počtu 4 členů, návrat 8.23