6.11.2021 Technická pomoc – čerpání odpadní jímky v OC Tesco.

Výjezd: 13:12

DA Avie v počtu 1+4

Návrat na zbrojnici 18:19

Z důvodu poruchy na technologickém zařízení šlo o vyčerpání septiku při již zmíněném OC. Čerpání probíhalo z hloubky cca 6 metrů na vzdálenost 200metrů do obecní kanalizace ( 10 ks hadice B) po dobu čtyř hodin.