6.3.2021 Technická pomoc- únik nebezpečných látek

Držovice, ulice Gorkého a v přilehlých domech je cítit zápach ( acetylén?)

Odkrytí kanálových poklopů a měření koncentrace plynů.

Výjezd: 14.50 DA Avie v počtu 1+8, návrat na zbrojnici 17:10

na místě již HZS OL- ÚO Prostějov a Olomouc,  PČR