TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ19. června 2019  
Výjezd: 22:10 
V Počtu: 10
Návrat na základnu: 1:00

ORP ÚO Prostějov byl vyhlášen povodňový stav na říčce Český potok. Pro seznámení se ze situací na toku před naším katastrem ,jsme odjeli na obhlídku do Smržic. Tam jsme od místního velitele dostali podrobnou situační zprávu a viděli jaký je skutečný stav na toku v prostoru Smržic. Po poradě se starostou obce Držovice panem Jaroslavem Studeným přešla jednotka ze stavu pozorování do aktivní činnosti při uvolňování koryta řeky ( převážně v místech mostů a zúžení profilu říčky). Postupovali jsme po toku a postupně uvolňovali ucpaná místa, takto jsme na čele vlny prošli celým naším katastrem cca 3,4 km, až k železniční mu mostu na trati Prostějov – Olomouc v místní části Vrahovice.