TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

16. července 2019  
Výjezd: 16:20
V Počtu: 4
Návrat na základnu: 16:49

Na žádost místostarostky jsme vyjeli na ulici Gorkého k nakloněnému stromu ( po deštích povolil kořenový systém a hrozil případný pád do komunikace). Strom ( Jalovec ) byl pokácen a odstraněn mimo komunikaci.