SDH a JSDH Držovice
5. července. 2018 10:14 Požár - ulice Sebastiniho
Výjezd jednotky 10:23
V počtu 1+3
Návrat na základnu 10:32
Držovice, ul. Sebastiniho požár haly, černý dým
Spolupráce s HZS Prostějov a JSDH Prostějov-Vrahovice.
19. června. 2018 9:51 Technická pomoc - Destrukce objektu
Výjezd jednotky 10:02
V počtu 1+3
Návrat na základnu 11:21
Držovice, ul. Fibichova spadlá zeď stodoly, ohrožení sousedního domu
Spolupráce s HZS Prostějov a Olomouc.
15. října. 2018 14:04 Požár - travního porostu
Výjezd jednotky 14:13
V počtu 1+2
Návrat na základnu 14:46
Požár trávy u silnice D 46 příjezd ulicí Za Branou                                                      
Spolupráce s HZS Prostějov a JSDH Prostějov-Vrahovice.