SDH a JSDH Držovice
Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se řídí podle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.

Označení členů dobrovolných jednotek stanovuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Člen SH ČMS (SDH)
Člen SH ČMS (SDH)
po 3 letech členství
Člen SH ČMS (SDH)
po 5 letech členství
Člen SH ČMS (SDH)
po 8 letech členství
Člen SH ČMS (SDH)po 10 letech členství
proužek zlatavý, 5 x 30 mm
rozeta zlatavá, průměr 14 mm
Vedoucí kolektivu
Člen výboru,
Revizor
Náměstek starosty,
Velitel,
Předseda revizní rady
Starosta SDH
Hasič
Starší hasič
po 3 letech členství v jednotce
Strojník
Technik
Velitel družstva
Velitel družstva,
Zástupce velitele dobrovolné jednotky
Velitel dobrovolné jednotky
růžice stříbrná, průměr 14 mm, proužek stříbrný, 5 x 30 mm
Výše jsou zobrazena označení, se kterými se u nás můžete běžně setkat. Kompletní přehled označení a jejich použití najdete ve Stejnokrojovém předpisu SH ČMS nebo ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.